PODPISUJEMY UMOWĘ NAJMU MIESZKANIA

 

Poniżej przedstawiamy aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy najmu mieszkania, aby ostatecznie cieszyć się życiem w wynajętym mieszkaniu bez nieprzewidzianych wydatków i innych niespodzianek, a także biorąc pod uwagę fakt, że umowa ta będzie służyć do potwierdzenia miejsca zamieszkania w Polsce przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt lub obywatelstwo polskie.


 

POSZUKIWANIE MIESZKANIA

Przeglądając oferty mieszkań, w większości przypadków traficie na pośrednika, który pobiera opłatę za swoje usługi – zazwyczaj w kwocie miesięcznego czynszu za mieszkanie. Aby uniknąć pośredników należy wpisać w wyszukiwarce: bezpośrednio lub właściciel.

STRONY UMOWY

Stronami umowy najmu mieszkania są : wynajmujący / najemca. Podpisując umowę należy upewnić się, że umowa będzie zawarta z właścicielem / właścicielami domu lub osobą upoważnioną przez właścicieli (np. Pośrednika w obrocie nieruchomościami).

Może się okazać za miesiąc lub dwa, że pojawi się współwłaściciel, który nie miał pojęcia o zawarciu umowy i zadeklaruje swoje prawa.

W umowie powinny być zawarte dane z dowodu osobistego: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu, adres zamieszkania. Warto pamiętać, że należy sprawdzić dowód osobisty osoby z którą podpisujecie umowę najmu mieszkania, żeby się upewnić, że dane są identyczne.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie z przyjacielem lub kilkoma osobami, bardzo ważne jest, aby wszyscy byli oznaczeni w umowie jako najemcy, a płatność podzielona na wszystkich lokatorów.

Z reguły w umowie będzie zawarta klauzula, że ​​najemca nie może bez zgody wynajmującego, wynająć mieszkania lub jego części osobom trzecim – nawet bezpłatnie. Dlatego nie zgadzaj się wynająć mieszkania od osoby, która w nim mieszka, ale nie jest właścicielem lokalu, ponieważ możesz znaleźć się w sytuacji, w której zapłacisz część czynszu i nie będziesz w stanie udokumentować miejsca zamieszkania przy złożeniu dokumentów do Urzędu na pobyt. Dotyczy to również członków rodziny – każdy powinien być wymieniony w umowie, jeśli mieszka lub będzie mieszkać w tym mieszkaniu.

Opłaty

W ogłoszeniu najczęściej jest zaznaczona tylko kwota netto, którą właściciel dostaje „na rękę”. Ważne jest, aby  dowiedzieć się jakie będą dodatkowe koszty, np. dopłata za media (gaz, prąd, woda …).Takie płatności mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne, roczne. Szczególne znaczenie ma kwestia ogrzewania. Na przykład ogrzewanie elektryczne, może być bardzo drogie w przypadku mroźnej zimy.

W większości przypadków czynsz jest płatny do 10-tego za bieżący miesiąc. Jest to ważny aspekt, ponieważ jeśli w umowie będzie zapis: płatność jest wymagana do 10 dnia bieżącego miesiąca za następny miesiąc, to przy wynajęciu mieszkania, będzie wymagana kwota za dwa miesiące plus depozyt (kaucja).

Kaucja

Warunkiem podpisania umowy jest kaucja (depozyt)- zazwyczaj w wysokości miesięcznego czynszu za mieszkanie. Wiele osób błędnie uważa, że ​​kaucja stanowi opłatę za ostatni miesiąc wynajmu. W rzeczywistości jest to gwarancja tego, że w mieszkaniu nic nie zostanie zniszczone. Właściciel musi przedstawić lokatorowi szczegółową listę rzeczy znajdujących się w mieszkaniu. Trzeba zwrócić uwagę na ich stan. W razie potrzeby opisać lub zrobić zdjęcie wszystkich awarii i uszkodzeń. Kaucja jest zwracana w całości, jeśli nieruchomość wynajmującego pozostaje niezmieniona, ale podlega amortyzacji w wyniku prawidłowego użytkowania.

Prawa i obowiązki stron umowy

Umowa daje najemcy tymczasowe prawo do zajmowanego mieszkania. Na tej podstawie cudzoziemiec może czasowo zameldować się w mieszkaniu na określony czas bez udziału, a ponadto bez zgody właściciela.
 

Drobne naprawy podczas eksploatacji mieszkań w ramach umowy są zwykle przeprowadzane przez najemcę, ale główne problemy, które powstały nie z winy najemcy powinny być wyeliminowane przez wynajmującego.

Terminy

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Umowa na określony czas może zawierać klauzulę, że po przedwczesnym wypowiedzeniu najemca będzie musiał zapłacić za cały okres obowiązywania umowy. Na przykład podpisałeś umowę na sześć miesięcy, ale po półtora miesiąca znalazłeś lepszą opcję i postanowiłeś się przenieść. W takim przypadku wynajmujący ma prawo żądać pełnej opłaty, również za pozostały okres przed końcem umowy. Umowa na czas nieokreślony z miesięcznymi opłatami może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem dla właściciela za miesiąc do planowanej przeprowadzki, ale taka umowa może również zawierać klauzulę dotyczącą minimalnego okresu pobytu.

Ten artykuł nie jest podstawą prawną. Jeśli nie mówisz biegle po polsku, możesz pominąć lub nie zwrócić uwagi nawet na przedstawione powyżej środki ostrożności, dlatego zalecamy do kontaktu  ze specjalistą, który będzie w stanie szczegółowo wyjaśnić wszystkie warunki proponowanej umowy.

 

 

Аutor: Oleg Sieradzki

14 апреля 2019 г.

Kopiowanie tego materiału lub jego części bez zgody autora jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.