OTRZYMANIE NUMERU PESEL I MELDUNEK W POLSCE

Każdy cudzoziemiec, mieszkający w Polsce prędzej czy później powinien uzyskać numer PESEL. Zmiany w polskim prawie w 2018 r. w tej sprawie znacznie uprościły tę procedurę.

Obecnie, aby otrzymać numer PESEL wystarczy aby cudzoziemiec był zameldowany w Polsce. Podczas  pierwszego meldunku w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni, cudzoziemcowi automatycznie jest przyznawany numer PESEL. Aby się zameldować, trzeba skontaktować się z odpowiednim organem w miejscu zamieszkania (urząd miasta, urząd gminy lub urząd dzielnicy w dużych miastach), udać się do urzędu z właścicielem mieszkania lub bez niego, jeśli w posiadaniu jest umowa najmu mieszkania.

Zameldowanie jest możliwe na okres ważności umowy lub na okres możliwego pobytu w Polsce zgodnie z dostarczonym dokumentem (np. wiza, karta pobytu i t.d.) – w zależności od tego, który z tych okresów będzie krótszy. Jeśli cudzoziemiec nie jest w stanie się zameldować, może ubiegać się o nadanie numeru PESEL, składając wniosek wraz z uzasadnieniem do odpowiedniego urzędu.

 

CO TO JEST PESEL

 

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Każda osoba otrzymuje swoją uniwersalną liczbę jedenastu cyfr:

 

1-2 – to 2 ostanie cyfry roku urodzenia,

3-4 – miesiąc urodzenia, a dla osób urodzonych w XXI wieku – miesiąc urodzenia + 20,

5-6 – to dzień urodzenia,

7-8-9-10 – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczyzny – nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),

11 – cyfra kontrolna, algorytm sprawdza autentyczność numeru.

DO CZEGO POTRZEBNY JEST PESEL

Przede wszystkim ten numer jest niezbędny do zatrudnienia. Jego posiadanie przez cudzoziemca  ułatwia dla pracodawcy opłacanie podatków i ubezpieczeń społecznych. Po numerze PESEL w klinice lub szpitalu bez dodatkowych dokumentów sprawdza się czy dana osoba ma prawo do bezpłatnego leczenia. Za pomocą numeru PESEL można wyrobić podpis elektroniczny EPUAP, dzięki czemu można rozwiązać wiele problemów bez wychodzenia z domu. Również w przypadku ubiegania się o pożyczkę w banku i wielu innych sprawach.